Informacje i nowości

Kilka ciekawych danych na temat działalności Apple

Apple logo - Apple Store New York

Apple złożyło wczoraj roczne sprawozdanie, dzięki któremu otrzymujemy pewien wgląd w to, w jaki sposób firma zmieniła się w ciągu ostatniego roku. Dane te są ciekawym uzupełnieniem udostępnionych niedawno wyników finansowych za kwartał Q4 2013. Oto niektóre z nich:

Przez miniony rok podatkowy (w przypadku USA jest to okres od 1. października 2012 do 3o. września 2013) ilość zatrudnionych przez Apple pracowników wzrosła z 72800 do 80300.

Ilość sklepów detalicznych Apple Store wzrosła o 26. Przy okazji, nieznacznie spadł średni dochód ze sklepu – z 51,5 mln. dolarów do 50,2 mln. W sklepach zmniejszyła się również średnia liczba pełnoetatowych pracowników – ze 108,7 w roku 2012 na 102,9 w roku 2013.

W roku 2014 Apple planuje otworzyć 30 nowych sklepów, z czego 2/3 będą mieścić się poza granicami Stanów Zjednoczonych. Jeden z nich, ma mieścić się w Rio de Janeiro – byłby to pierwszy oficjalny sklep Apple w Ameryce Południowej. Firma z Cupertino planuje także w najbliższym roku przebudować 20 istniejących już sklepów.

Wraz z rozwojem firmy wzrasta też ilość posiadanych lub wynajmowanych przez nią powierzchni. Obecnie jest to ok. 1,77 milionów metrów kwadratowych (wzrost z 1,6 mln. na koniec roku 2012).

W roku 2013 koszty przeznaczone na reklamę wyniosły 1,1 mld. dolarów. W tym przypadku, względem roku ubiegłego, nastąpił wzrost o 0,1 mld. dolarów.

Więcej informacji na temat finansów Apple można znaleźć tutaj.

[source name=”MacRumors”]

To Top