Informacje i nowości

W USA wzrasta udział iPhone’ów w rynku, a Samsung zostaje nieco w tyle

iPhone 5S & iPhone 5C

Według raportu NPD Group, na koniec czwartego kwartału 2013, udział iPhone’ów wśród użytkowników smartphone’ów w USA wyniósł 42%. W analogicznym okresie roku ubiegłego było to 35%.

Wzrost, aczkolwiek mniejszy, odnotowały również smartphone’y Samsung, z 22% do 26%, oraz LG, z ok. 7% na 8%. Dosyć mocno spada natomiast popularność Motoroli, HTC i Blackberry. W przypadku tej ostatniej firmy jest to spadek najdotkliwszy – z 5% do 2%.

Smartphone'y w USA

W ostatnim czasie, wraz ze zwiększającą się popularnością smartphone’ów, rośnie także ilość pobieranych przez ich użytkowników danych. O ile w 2012 roku było to średnio 5,5 GB na miesiąc, to na koniec roku 2013 jest to już 6,6 GB. Z pewnością bardzo dużą rolę odegrała w tym rosnąca w ostatnim czasie popularność usług strumieniowania muzyki, jak Spotify, czy iTunes Radio.

[source name=”Cult of Mac” url=”http://www.cultofmac.com/262680/apple-tops-samsung-latest-u-s-smartphone-marketshare-charts/”]

To Top