Informacje i nowości

Jest wyrok w rozprawie sądowej Apple vs. Samsung

Sprawy sądowe Apple

Po trzech dniach obrad i kilku tygodniach zeznać, ława przysięgłych doszła do jednomyślnego werdyktu w toczącej się sprawie pomiędzy Apple, a Samsungiem. 

Ława przysięgłych uznała, że Samsung świadomie naruszył trzy z pięciu patentów, które były przedmiotem wniesionego pozwu i nakazała koreańskiej firmie zapłacić… 119,6 milionów USD odszkodowania, co znacznie odbiega od 2 miliardów USD, o które wnioskowało Apple.

Stwierdzono, że wszystkie urządzenia Samsunga, których dotyczył pozew, naruszyły patent dotyczący synchronizowania danych, a niektóre także patent dot. funkcji „przesuń, aby odblokować”. Wcześniej, sędzina Lucy H. Koh uznała Samsunga winnym naruszenia patentu autouzupełniania, należącego do Apple. Nie stwierdzono, aby któregokolwiek urządzenie naruszało patent mówiący o uniwersalnej wyszukiwarce, czy synchronizacji w tle.

Samsung także przedstawiał swoje roszczenia, w których obwiniał Apple o naruszenie dwóch patentów. W tej sprawie firma z Cupertino również została uznana za winną pogwałcenia patentu mówiącego o urządzeniu do „nagrywania i odtwarzania cyfrowego obrazu i mowy” i będzie musiała zapłacić Koreańczykom zaledwie… 158,4 tys. USD z 6,2 milionów USD, których firma żądała.

Apple wydało już oświadczenie w sprawie wyroku:

Jesteśmy wdzięczni ławie przysięgłych i sądowi za ich działanie. Dzisiejsze orzeczenie potwierdza to, co odkryły już sądy na całym świecie – że Samsung celowo ukradł nasze pomysły i kopiował nasze produkty. Walczymy, by bronić naszą ciężką pracę, przekładającą się na ukochane produkty, takie jak iPhone, dla których nasi pracownicy poświęcają swoje życie, by je projektować i dostarczać do naszych klientów.

Natomiast nieco później, prawnicy Apple odkryli błąd w wyroku. Galasy S2, które jest winne naruszenia patentu dot. autouzupełniania, nie zostało uwzględnione przy obliczaniu kwoty odszkodowania. W związku z tym, łatwa przysięgłych będzie musiała spotkać się w poniedziałek raz jeszcze i skorygować ostateczną kwotę.

Niedługo można też oczekiwać, że w całej sprawie zabierze głos Google, które zobowiązało się pomóc Samsungowi w zapłacenie nałożonej kary.

[source name=”MacRumors” url=http://www.macrumors.com/2014/05/02/jury-rules-in-apples-favor/]

To Top