Informacje i nowości

Apple Watch do analizy zdrowia i jakości życia

W miesiącach poprzednich, artykuły pojawiające się na AppleCenter koncentrowały się w dużej mierze na stylu AppleWatch i danych specyfikacyjnych, takich jak żywotność baterii. Dzisiaj spojrzymy na  jednak zegarek może faktycznie odmienić spojrzenie na pojęcie zdrowia. Food and Drug Administration agencja zajmująca się certyfikowaniem urządzeń i aplikacji medycznych, daje teraz deweloperom większą swobodę.

Lekarz pierwszego kontaktu.

Dodatkowy czujnik glukozy DexCom dzięki aplikacji, będzie pomagać diabetykom monitorować ich poziom cukru we krwi przez cały dzień, wprost na urządzeniu Apple Watch. DexCom dane ściągać będzie z podskórnego mikro-czujnika, a zapisane będą w postaci wykresu na Apple Watch’u.

Możemy się spodziewać, większej ilości aplikacji śledzących zdrowie na iPhone i Apple Watch, pod którymi podpisze się FDA. Producenci urządzeń medycznych nadal potrzebują zgody agencji aby ich produkty, ujrzały światło dzienne, ale deweloperzy aplikacji monitorujących zdrowie muszą jedynie zarejestrować się w systemie FDA, bez konieczności uzyskania pozwolenia.

HealthAppleWatch

Nowe zasady dla aplikacji zdrowia ułatwią programistom wykorzystanie Apple Watch’a aby dostarczyć użytkownikowi przydatne powiadomienia i funkcje. Ponad połowa z najlepszych szpitali w Ameryce jest w trakcie testów pilotażowych Apple dla HealthKit. Planowane jest scentralizowanie bazy danych o wyrobach medycznych i danych z aplikacji zdrowotnych. Apple Watach może odgrywać istotną rolę w programach, umożliwiając pacjentom łatwe spojrzenie na stan swojego zdrowia, dając również powiadomienia od swoich lekarzy, jeśli pomiar wykaże złe wyniki.

Firma Apple nie zatwierdziła jescze żadnych aplikacji dla  Apple Watch oprócz „Zdrowia”, ale deweloperzy mają wytyczne dla środowiska WatchKit by stworzyć programy, dla których warto będzie kupić Smart Watch. Naszym zdaniem aplikacje do śledzenia schorzeń są jedną z bardziej istotnych funkcji Apple Watch’a.

[source name=MacWorld url=http://www.macworld.com/article/2881299/apple-watch-might-be-the-ultimate-health-tracker-with-medical-apps-on-board.html]

To Top