Naszymi oczami

Automatyczne uruchamianie programów w tle podczas logowania Mac OS X

Jako były użytkownik systemu z okienkami przyzwyczajony byłem, że prawie każdy program podczas startu systemu zostaje uruchomiony w tle. W OS X jest troszeczkę inaczej, tutaj domyślnie programy startują w trybie pełnoekranowym abyś widział co się uruchomiło. W tym artykule podpowiem jak sobie z tym poradzić, jak modyfikować tą funkcjonalność Mac OS X.

Uruchamianie programów podczas logowania jest bardzo przydatne, kiedy korzystamy np. z dysków internetowych (chmury), które muszą synchronizować dane w tle, tak aby zapewnić sprawną pracę z dokumentami pomiędzy urządzeniami. Przydaje się także, kiedy wybrane programy muszą być zawsze uruchomione, np. Skype, Mail, Wiadomości, Drop Box, OneDrive.

Wielu użytkowników zaznacza opcję automatycznego otwierania podczas logowania w Docku (klikając prawym przyciskiem myszy bądź dwoma palcami na aplikacji w docku i zaznaczając opcję „otwórz podczas logowania”), tym sposobem program po każdym zalogowaniu „powita” nas pojawiając się na całym ekranie. Wtedy nawet dwa programy będą bardzo nas irytować, kiedy będziem ręcznie je minimalizować po każdym zalogowaniu, a co zrobić mają ci, którzy ustawią sobie pięć albo więcej programów do automatycznego uruchamiania podczas logowania?

Otwieramy preferencje systemowe —> Użytkownicy i grupy —> zaznaczamy użytkownika, który nas interesuje, następnie przechodzimy do zakładki Logowanie, wyświetlą się nam rzeczy automatycznie uruchamiane podczas logowania, w kolumnie Ukryj zaznaczamy programy, które chcemy aby otwierały się w tle.

Ważne!

Nie usuwaj z listy iTunesHelpera, ponieważ po tym możesz mieć problem z programem iTunes.

Mail nie działa kiedy jest wyłączony! Dlatego polecam w pierwszej kolejności dodać ten program do listy programów automatycznie startujących podczas logowania.

To Top