Poradniki i tutoriale

Funkcje gładzika Force Touch

Jakiś czas temu pisałem o skrótach klawiszowych. Kolejnym nieodzownym elementem systemu macOS jest gładzik oferujący sporo gestów.

Poniżej wymienione są przykładowe możliwości mocnego kliknięcia za pomocą gładzika Force Touch:

• Wyszukiwanie: mocne kliknięcie tekstu na stronie internetowej lub w wiadomości aplikacji Mail powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji o tekście z takich źródeł jak słownik lub Wikipedia.

• Adresy: mocne kliknięcie adresu powoduje wyświetlenie tego adresu na podglądzie aplikacji Mapy.

• Wydarzenia: mocne kliknięcie daty lub wydarzenia powoduje dodanie ich do kalendarza.

• Numery lotów: mocne kliknięcie numeru lotu linii lotniczych umożliwia uzyskanie szczegółów lotu.

• Podgląd łączy: mocne kliknięcie łącza w aplikacji Safari lub Mail powoduje wyświetlenie wbudowanego podglądu strony internetowej.

• Numery śledzenia: mocne kliknięcie numeru śledzenia w aplikacji Safari lub Mail powoduje wyświetlenie szczegółów wysyłki w nakładce.

• Ikony plików: mocne kliknięcie ikony pliku powoduje wyświetlenie podglądu zawartości pliku za pomocą funkcji Szybki przegląd.

• Nazwy plików: mocne kliknięcie nazwy pliku w Finderze lub na biurku umożliwia jej edytowanie.

• Dock: mocne kliknięcie ikony aplikacji w Docku umożliwia uzyskanie dostępu do funkcji Program – Exposé. Powoduje to wyświetlenie wszystkich otwartych okien tej aplikacji.

• Mail: podczas redagowania wiadomości z obrazem lub załącznikiem w postaci pliku PDF można mocno kliknąć załącznik, aby uaktywnić funkcję Oznaczenia. Pozwala to dodać adnotacje do załącznika.

• Wiadomości: mocne kliknięcie rozmowy na pasku bocznym powoduje wyświetlenie szczegółów i załączników. Mocne kliknięcie tokenu znajomego w nagłówku czatu powoduje wyświetlenie jego wizytówki w nakładce.

• Przypomnienia: mocne kliknięcie przypomnienia powoduje wyświetlenie szczegółów.

• Kalendarz: mocne kliknięcie wydarzenia powoduje wyświetlenie szczegółów. Mocne kliknięcie uczestnika spotkania powoduje wyświetlenie jego wizytówki w nakładce.

• Miejsca na mapie: mocne kliknięcie miejsca na mapie powoduje umieszczenie w nim pinezki.

• iMovie: jeśli linia czasowa aplikacji iMovie zawiera animowaną mapę lub kulę ziemską, mocne kliknięcie mapy lub kuli ziemskiej powoduje uzyskanie dostępu do menu Styl.

• GarageBand: mocne kliknięcie pozwala wykonywać następujące czynności:

◦ Mocne kliknięcie regionu pozwala zmienić jego nazwę.

◦ Mocne kliknięcie nuty w pianoli lub partyturze pozwala ją usunąć.

◦ Mocne kliknięcie pustego obszaru ścieżki instrumentów programowych pozwala utworzyć pusty region MIDI.

◦ Mocne kliknięcie pustego obszaru ścieżki typu Drummer pozwala utworzyć region typu Drummer.

◦ Mocne kliknięcie pustego obszaru ścieżki audio pozwala dodać plik audio.

◦ Mocne kliknięcie pustej pianoli lub partytury pozwala utworzyć nową nutę.

◦ Mocne kliknięcie regionu z automatyzacją ścieżki pozwala utworzyć punkty automatyzacji na granicach regionu.

◦ Mocne kliknięcie regionu podczas przeciągania pozwala przybliżyć linię czasową.

◦ Mocne kliknięcie poniżej ostatniego nagłówka ścieżki pozwala otworzyć okno Nowa ścieżka.

• QuickTime i iMovie: podczas klikania przycisków przewijania do przodu i do tyłu możesz regulować siłę nacisku. Pozwala to zwiększyć szybkość przewijania.

• iMovie: w przypadku przeciągnięcia klipu wideo do maksymalnej długości uzyskasz informację zwrotną dotyczącą osiągnięcia końca klipu. Podczas dodawania tytułu uzyskasz informację zwrotną, gdy tytuł zostanie umieszczony na początku lub końcu klipu. Uzyskasz też subtelną informację zwrotną dotyczącą prowadnic wyrównujących wyświetlanych w przeglądarce podczas kadrowania klipów.

• Powiększanie mapy: mocniej naciśnij przycisk powiększenia, aby szybciej powiększyć lub pomniejszyć widok mapy.

• Obrót mapy: gdy obrócisz kompas do północy w aplikacji Mapy, poczujesz przeskok.

• Spotlight: gdy przeniesiesz pasek wyszukiwania Spotlight z powrotem do jego standardowej pozycji poziomej lub pionowej, poczujesz przeskok.

• Podgląd: gdy wyrównasz kształty, tekst lub inne elementy oznaczeń względem siebie, poczujesz przeskok.

• Przeglądanie zdjęć za pomocą strzałek: podczas przeglądania zdjęć za pomocą strzałek w albumie lub w widoku Chwile w aplikacji Zdjęcia możesz nacisnąć mocniej, aby zwiększyć szybkość przeglądania.

• Obracanie zdjęć: gdy wybierzesz opcję Przytnij w aplikacji Zdjęcia, a następnie zaczniesz obracać zdjęcie, poczujesz przeskok, gdy zdjęcie będzie obrócone o zero stopni.

• GarageBand: gładzik Force Touch wysyła odczuwalne sygnały podczas wykonywania następujących czynności:

◦ Przesunięcie suwaka głośności ścieżki do pozycji 0 dB

◦ Ustawienie pokrętła Panorama w centralnej pozycji

◦ Zmiana kolejności ścieżek po upuszczeniu jednej z nich w nowej pozycji

◦ Przesunięcie krawędzi okna do punktu, w którym okna pojawiają się lub znikają

◦ Przesunięcie krawędzi nagłówków ścieżek do punktu, w którym elementy nagłówka pojawiają się lub znikają

◦ Przeniesienie głównego okna programu do punku, w którym przyciski sterujące pojawiają się lub znikają

Źródło: Apple

Komentarze
To Top