Informacje i nowości

Apple najbardziej innowacyjną firmą roku 2013

Apple logo - Apple Store New York

The Boston Consulting Group opublikowało listę najbardziej innowacyjnych firm z całego świata.

Pierwsze miejsce – już po raz dziewiąty – należy do Apple! Na drugie miejsce, tym razem wskoczył Samsung, spychając na trzecią pozycję Google. Czwarte miejsce (bez zmian) należy do Microsoftu.

Apple na liście najbardziej innowacyjnych firm

Lista ta oparta jest na ankiecie przeprowadzonej wśród 1500 kierowników wyższego szczebla z wielu gałęzi przemysłu, w oparciu o 5 kryteriów. Raport wyszczególnia 5 czynników, które prowadzą do wzmocnienia innowacyjności: zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla, umiejętność wykorzystywania dóbr intelektualnych, koncentracja na kliencie, innowacyjne zarządzanie portfelem oraz dobrze zdefiniowane oraz zarządzane procesy.

W pierwszej połowie tego roku, Apple znalazło się na pierwszym miejscu, jako najbardziej wartościowa marka (więcej) oraz jako firma posiadający najwierniejszych i najbardziej lojalnych klientów (więcej).

[source name=”BCG” url=”https://www.bcgperspectives.com/content/articles/innovation_growth_most_innovative_companies_2013_lessons_from_leaders/?chapter=2″]

To Top