Informacje i nowości

Specjaliści Apple bezkonkurencyjną pomocą techniczną

Profesjonalni Technicy Apple

Apple to firma o najwyższym wskaźniku satysfakcji wśród klientów w nawiązaniu do pomocy technicznej. Ponad 3200 właścicieli komputerów Mac zostało przebadanych przez Consumer Reports. Pomoc Apple to zdecydowanie najlepsze wsparcie techniczne.

Na sukces Apple składa się również Genius Bar znajdujący się w większości sklepów Apple. Tam klienci mogą dokonać rezerwacji produktów, umówić się do otrzymywania pomocy technicznej twarzą w twarz i rozwiązać problemy techniczne dla iPhone, iPad, Mac i kilku innych produktów Apple. Konsumenci chwalą Genius Bar za bezpłatną dożywotnią pomoc jako czynnik wyróżniający do podobnych usług, które wymagają opłat. Producenci produktów opartych na Windows niestety nie otrzymują tych samych pochwał. Wsparcie techniczne wśród uczestników ankiety:

Punkty pomocy dla Windows PC często nie wywiązywały się z obietnic. Dla czterech z sześciu marek PC w badaniach, pomoc techniczna rozwiązywała tylko połowę problemów konsumentów. Nawet najlepsze z nich, Dell i Lenovo pochwalić się mogły 61 procentową skutecznością.

Niedoścignieni profesjonaliści.

Usługi Best Buy Geek Squad i Staples EasyTech okazały się być o krok od standardów Apple. Jednak należy wziąć pod uwagę, że Apple służy zarówno jako producent, jak i sprzedawca, więc pracownicy są najbardziej  doświadczonym personelem, z tytułu świetnej znajomości własnych produktów. 

Apple oferuje 90 dni bezpłatnej pomocy telefonicznej, która może być przedłużona do dwóch lat z AppleCare Protection Plan dla iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV i innych produktów.

[source name=Macrummors url=http://www.macrumors.com/2015/05/29/apple-top-tech-support-consumer-reports-2015/]

To Top